Serveis

La nostra carta de serveis inclou

icona diana

Consultoria/anàlisi de requeriments i documentació de processos de negoci.

bombeta

Proposta de millores i automatitzacions. 

eina

Implantació d'eines de BPM.

bucle

 Desenvolupament de tot el cicle de vida de processos.

mobil

Desenvolupament d'aplicacions a mida amb plataforma .NET

windows

Desenvolupament d'aplicacions "Low-Code", plataforma Microsoft Power Apps.

crm

Implantació Dynamics 365  ERP/CRM. 

tecnologia

 Consultoria externa d'arquitectura i infraestructura Cloud a Microsoft Azure.